تمامی مطالب دسته مطالب آموزشی
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۲:۴۵:۱۶

در اواخر دهه ۱۳۳۰ دو نفر از افسران پلیس به نامهای بهروز سرشار و (مرحوم) انوشیروان شهیدی برای بازدید از آکادمی پلیس سوئد اعزام شدند و درآنجا با تمرینات جودو که توسط دانشجویان سوئدی انجام میشد آشنا شدند.

در سال ۱۳۴۵ آقایان ایکیدا و ناکامورا به ایران آمدند و درسالن ورزش دانشگاه پلیس با انجام نمایشهایی جودو را برای افسران دانشگاه و تنی چند از پرسنل سایر نیروها که اکثرا ورزشکار بودند معرفی کردند.

در این کلاس علاوه برآقایان سرشار و شهیدی، آقایان سعادتمند، مدنی و تنی چند از پرسنل تربیت بدنی نیز حضور داشتند.

با پیگیریهای آقای سرشار مربی دیگری از ژاپن به نام اینوئه برای مدت ۶ ماه به ایران آمد و در تداوم کلاس قبلی، کلاس دیگری را تشکیل داد که در این کلاس آقایان سرشار و شهیدی فنون را تا حد کمربند مشکی فرا گرفتند. پس از مراجعت نامبرده، با موافقت شهربانی آقایان سروان سرشار و ستوان سعادتمند جهت طی دوره ای ویژه در سال ۱۳۴۷ به کودوکان ژاپن اعزام شدند و هر دو نفر در این سفر موفق به اخذ کمربند مشکی دان یک شدند.

درسال ۱۳۵۲ مربی بسیار خوبی از پلیس ژاپن بنام آقای هاتاناگا به ایران آمد که زحمتات زیادی برای جودو و پلیس ایران متقبل شده و اکثر جودوکاران آن زمان از کلاس وی استفاده نمودند. در همین سال یکی دیگر از اساتید ژاپنی به نام ماتسوشی تا به ایران آمد و اولین کلاس داوری را برای مربیان ایرانی تشکیل داد و متعاقبا آقای آندرسن لین از چین تایپه نیز در این زمینه به داوران ایرانی آموزش های داوری را ارائه نمود.

در ۱۱ دیماه ۱۳۵۴ فدراسیون جودو ایران رسمیت یافت و آقایان بهروز سرشار رئیس و آقای فکرت بعنوان دبیر فدراسیون انتخاب شدند.

چهار شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۱:۱۶:۴۴

گوشین جوتسو یا Goshin Gutsu سومین کاتای جودو می باشد که شامل ۲۱ فن می باشد که بصورت زیر دسته بندی می شوند:

۱- فنون دسته اول دفاع در مقابل حملات غیر مسلحانه از فاصله نزدیک که شامل هفت فن زیر می باشد:

۲- فنون دسته دوم دفاع در مقابل حملات غیر مسلحانه از فاصله دور که شامل پنج فن زیر می باشد:

۳- فنون دسته سوم دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چاقو که شامل سه فن زیر می باشد:

۴- فنون دسته چهارم دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چوب که شامل سه فن زیر می باشد:

۵- فنون دسته پنجم دفاع در مقابل حملات مسلحانه با اسلحه که شامل سه فن زیر می باشد:

۱۱:۰۵:۳۷

های من زوکه سومین و آخرین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با اسلحه در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۱۱:۰۳:۰۹

کوشی گامائه دومین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با اسلحه در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۵۴:۰۸

شومن زوکه اولین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با اسلحه در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۵۱:۲۱

موروته تسوکی (موروته زوکی) سومین و آخرین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چوب در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۳۰:۲۸

فوری اوروشی (فوری اروشی) دومین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چوب در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۲۸:۱۰

فوری آگه اولین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چوب در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰۹:۲۳:۰۳

نانامه تسوکی (نانامه زوکی) سومین و آخرین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چاقو در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۱۹:۳۷

چوکو تسوکی (چوکو زوکی) دومین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چاقو در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

1 2 3 7