تمامی مطالب دسته آزمونهای ارتقاء کمربند
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۰:۳۹:۵۵
هاپونو کوزوشی

در این برگه تکنیک شما می توانید با نحوه صحیح اجرای هاپونو کوزوشی (کوزوشی در هشت جهت) آشنا شوید.
(بیشتر…)

سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ۰۸:۱۱:۰۹
Judo960805

 

بدین وسیله اسامی تایید شدگان آزمون ارتقاء کمربند بهمن ماه ۱۳۹۶ جودوکاران که توسط سن سی علی جوان رعنا برگزار شده است به شرح زیر اعلام میگردد:

(بیشتر…)

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ ۱۲:۱۲:۵۷

بدین وسیله اسامی تایید شدگان آزمون ارتقاء کمربند آذر ماه ۱۳۹۶ جودوکاران که توسط سن سی علی جوان رعنا برگزار شده است به شرح زیر اعلام میگردد:

(بیشتر…)

چهار شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ ۱۷:۵۱:۲۶

بدین وسیله نتایج آزمون ارتقاء کمربند مهر ماه ۱۳۹۶ جودوکاران که توسط سن سی علی جوان رعنا برگزار شده است به شرح زیر اعلام میگردد:

(بیشتر…)

سه شنبه ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ ۲۳:۰۹:۵۴
Ukemi Hand Book

 

اوکمی یا Ukemi در جودو به تکنیک ها و حالات افتادن یا زمین خوردن گفته میشود که شامل موارد زیر می باشد:

(بیشتر…)

یکشنبه ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ ۱۶:۱۱:۴۳

بدین وسیله اسامی جودوکاران واجد شرایط جهت شرکت در آزمون ارتقاء کمربند مورخه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۶ به شرح ذیل اعلام میگردد.

(بیشتر…)