بایگانی مطالب روز: مرداد ۱۳, ۱۳۹۸
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۱:۵۸:۲۴

در این ویدئو بصورت سریع و خلاصه ۲۶ تکنیک از تکنیک های جودو نمایش داده خواهد شد. این تکنیک ها شامل موارد زیر می باشند:

 1. سئوی ناگه
 2. سوی اتوشی
 3. اوکی اوتوشی
 4. هارای گوشی
 5. هانه گوشی
 6. اوسوتو گاری
 7. کوسوتو گاری
 8. کوسوتو گاکه
 9. اوسوتو گوروما
 10. اوچی ماتا
 11. اوچی ماتا سوکاشی
 12. کیبی سو گایش
 13. تومای ناگه
 14. تاوارا گایش
 15. کانی باسامی
 16. یاما آراشی
 17. اوکی وازا
 18. کوچی گاری
 19. اوچی گاری
 20. کاتا گوروما
 21. یوکو گوروما
 22. تسوری کومی گوشی
 23. سوده تسوری کومی گوشی
 24. هارای تسوری کومی آشی
 25. تسوبامه گایش
 26. داکی واکاره