بایگانی مطالب روز: شهریور ۹, ۱۳۹۸
شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۰:۳۹:۵۵
هاپونو کوزوشی

در این برگه تکنیک شما می توانید با نحوه صحیح اجرای هاپونو کوزوشی (کوزوشی در هشت جهت) آشنا شوید.
(بیشتر…)