بایگانی مطالب روز: شهریور ۱۲, ۱۳۹۸
سه شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰۹:۲۳:۰۳

نانامه تسوکی (نانامه زوکی) سومین و آخرین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چاقو در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۱۹:۳۷

چوکو تسوکی (چوکو زوکی) دومین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چاقو در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.

۰۹:۱۶:۵۷

تسو کاکه اولین فن از از فنون دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چاقو در کاتای گوشین جوتسو (کودوکان گوشین جوتسو) می باشد. در این ویدئو شما با نحوه اجرای این فن آشنا خواهید شد.