نسبت قد و وزن ایده آل
دوشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۰۹:۵۱:۵۶ 559

برای محاسبه وزن ایده آل چند فاکتور مهم باید در نظر گرفته شود. اکثر مردم گمان می کنند که برای محاسبه وزن ایده آل خود ، فقط باید به قدشان توجه کنند اما حقیقت این است که برای محاسبه دقیق وزن ایده آل ، به غیر از قد ، جنسیت و اندازه استخوان بندی هم باید در نظر گرفته شود.

در ادامه قد و وزن ایده آل برای خانم ها و آقایان با یک استخوان بندی نرمال آورده شده است:

خانمها

 • قد : ۱۵۰ سانتيمتر – وزن : بين ۵۰ تا ۵۳٫۵ كيلوگرم
 • قد : ۱۵۲٫۵ سانتيمتر – وزن : بين ۵۱ تا ۵۴٫۵ كيلوگرم
 • قد : ۱۵۵ سانتيمتر – وزن : بين ۵۲ تا ۵۵ كيلوگرم
 • قد : ۱۵۷٫۵ سانتيمتر – وزن : بين ۵۳ تا ۵۷ كيلوگرم
 • قد : ۱۶۰ سانتيمتر – وزن : بين ۵۵ تا ۵۸ كيلوگرم
 • قد : ۱۶۲٫۵ سانتيمتر – وزن : بين ۵۷ تا ۶۰ كيلوگرم
 • قد : ۱۶۵ سانتيمتر – وزن : بين ۵۸ تا ۶۲ كيلوگرم
 • قد : ۱۶۷٫۵ سانتيمتر – وزن : بين ۶۰ تا ۶۴ كيلوگرم
 • قد : ۱۷۰ سانتيمتر – وزن : بين ۶۲ تا ۶۶ كيلوگرم
 • قد : ۱۷۲٫۵ سانتيمتر – وزن : بين ۶۳ تا ۶۶ كيلوگرم
 • قد : ۱۷۵ سانتيمتر – وزن : بين ۶۵ تا ۶۸ كيلوگرم
 • قد : ۱۷۷٫۵ سانتيمتر – وزن : بين ۶۷ تا ۷۰ كيلوگرم
 • قد : ۱۸۰ سانتيمتر – وزن : بين ۶۹ تا ۷۰ كيلوگرم

آقايان

 • قد : ۱۵۷ سانتيمتر – وزن : بين ۵۶ تا ۶۰ كيلوگرم
 • قد : ۱۶۰ سانتيمتر – وزن : بين ۵۷ تا ۶۱ كيلوگرم
 • قد : ۱۶۲٫۵ سانتيمتر – وزن : بين ۵۹ تا ۶۲ كيلوگرم
 • قد : ۱۶۵ سانتيمتر – وزن : بين ۶۱ تا ۶۵ كيلوگرم
 • قد : ۱۶۷٫۵ سانتيمتر – وزن : بين ۶۲ تا ۶۷ كيلوگرم
 • قد : ۱۷۰ سانتيمتر – وزن : بين ۶۴ تا ۶۹ كيلوگرم
 • قد : ۱۷۲٫۵ سانتيمتر – وزن : بين ۶۶ تا ۷۱ كيلوگرم
 • قد : ۱۷۵ سانتيمتر – وزن : بين ۶۸ تا ۷۳ كيلوگرم
 • قد : ۱۷۷٫۵ سانتيمتر – وزن : بين ۷۰ تا ۷۵ كيلوگرم
 • قد : ۱۸۰ سانتيمتر – وزن : بين ۷۱ تا ۷۷ كيلوگرم
 • قد : ۱۸۳ سانتيمتر – وزن : بين ۷۳ تا ۷۹ كيلوگرم
 • قد : ۱۸۵٫۵ سانتيمتر – وزن : بين ۷۶ تا ۸۱ كيلوگرم
 • قد : ۱۸۸ سانتيمتر – وزن : بين ۷۸ تا ۸۳ كيلوگرم
 • قد : ۱۹۰ سانتيمتر وزن : بين ۸۱ تا ۸۵ كيلوگرم

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.