فنون و دسته بندی فنون گوشین جوتسو
چهار شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۱:۱۶:۴۴ 177

گوشین جوتسو یا Goshin Gutsu سومین کاتای جودو می باشد که شامل ۲۱ فن می باشد که بصورت زیر دسته بندی می شوند:

۱- فنون دسته اول دفاع در مقابل حملات غیر مسلحانه از فاصله نزدیک که شامل هفت فن زیر می باشد:

۲- فنون دسته دوم دفاع در مقابل حملات غیر مسلحانه از فاصله دور که شامل پنج فن زیر می باشد:

۳- فنون دسته سوم دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چاقو که شامل سه فن زیر می باشد:

۴- فنون دسته چهارم دفاع در مقابل حملات مسلحانه با چوب که شامل سه فن زیر می باشد:

۵- فنون دسته پنجم دفاع در مقابل حملات مسلحانه با اسلحه که شامل سه فن زیر می باشد:

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.