تمامی مطالب دارای برچسب ته وازا
یکشنبه ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳:۴۶:۴۷

ناگه نو کاتا یا Nage No Kata اولین کاتای جودو می باشد که شامل ۱۵ فن می باشد که بصورت زیر دسته بندی می شوند:

۱- فنون دسته ته وازا که شامل سه فن زیر می باشد:

۲- فنون دسته گوشی وازا که شامل سه فن زیر می باشد:

۳- فنون دسته آشی وازا که شامل سه فن زیر می باشد:

۴- فنون دسته مای استمی وازا که شامل سه فن زیر می باشد:

۵- فنون دسته یوکو استمی وازا که شامل سه فن زیر می باشد:

پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ ۱۲:۳۴:۴۷

فنون و تکنیک های جودو را می توان براساس نوع کاربرد و عضو اصلی (عضو بدن مانند دست , پا , کمر و …) مورد استفاده در آنها به چند دسته کلی تقسیم کرد که این دسته بندی ها نیز خود شامل دسته بندی های کوچکتری می باشند. در ادامه میتوان دسته بندی فنون جودو را مشاهده کرد.

  1. ناگه وازا (فنون پرتابی)
  2. گاتامه وازا (فنون خاک)
  3. آتمی وازا (فنون ضربه به نقاط حساس بدن) که ممنوع میباشد

(بیشتر…)